Google cập nhật báo cáo mức độ phù hợp của Search Console 12/01/2021

Phiên bản báo cáo mới trong Google Console này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác hơn về các vấn đề mà trang web của bạn đang gặp phải.
google-search-console-1

Google thông báo rằng: Họ đã cập nhật các phiên bản báo cáo mới trong Google Search Console. Google nói rằng: “Chúng tôi đã triển khai các cải tiến quan trọng với các báo cáo trong Google Console để bạn được thông báo tốt hơn về các vấn đề có thể ngăn Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang của bạn. Chúng tôi cung cấp trạng thái chính xác hơn cho các vấn đề hiện có, điều này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn".

Báo cáo mới này là gì?

Báo cáo mức độ phù hợp có thể được tìm thấy trong Google Search Console và nó hiển thị trạng thái lập chỉ mục của tất cả các URL mà Google đã truy cập hoặc cố gắng truy cập trong sản phẩm của bạn.

Những gì đã thay đổi?

Google cho biết họ đã thêm nhiều trạng thái chỉ mục chi tiết hơn vào báo cáo. Bạn có thể mong đợi Google gắn nhãn lại một số danh mục với các danh mục mới, cụ thể hơn. Google đã viết danh sách các thay đổi bao gồm:

  • Loại bỏ loại vấn đề chung chung "thu thập thông tin bất thường" - tất cả các lỗi thu thập thông tin giờ đây sẽ được ánh xạ thành một vấn đề có độ phân giải tốt hơn.
  • Các trang đã được gửi nhưng bị chặn bởi robots.txt và đã được lập chỉ mục hiện được báo cáo là "được lập chỉ mục nhưng bị chặn" (cảnh báo) thay vì "được gửi nhưng bị chặn" (lỗi)
  • Bổ sung một vấn đề mới: " được lập chỉ mục mà không có nội dung " (cảnh báo)
  • Báo cáo Soft 404 hiện chính xác hơn

Tại sao vấn đề này quan trọng?

Với những thay đổi này, giờ đây bạn có thể đi sâu hơn vào các vấn đề xung quanh việc Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của bạn. Vấn đề "bất thường trong thu thập thông tin" siêu chung chung đã được thay thế bằng các vấn đề rất cụ thể, vì vậy, bây giờ bạn biết lý do tại sao Google gặp sự cố khi thu thập dữ liệu một trang cụ thể.


Bài viết yêu thích