Điểm chất lượng và kỹ năng đặt giá thầu trong Google Ads 19/02/2021

Trong chương 2 của tổng hợp các hướng dẫn về quảng cáo có trả tiền, chúng ta sẽ đi sâu vào cách thức hoạt động của phiên đấu giá trong Google Ads.

dau-gia-quang-cao-0

Công cụ tìm kiếm không hiển thị quảng cáo cho mọi truy vấn, nhưng khi các công cụ xác định truy vấn có mục đích thương mại (người dùng đang tìm kiếm thông tin về dịch vụ hoặc sản phẩm), phiên đấu giá sẽ diễn ra ngay sau khi người dùng gửi truy vấn của họ.

Một loạt các yếu tố quyết định:

  • Đủ điều kiện tham gia đấu giá của một nhà quảng cáo.
  • Thứ tự tiếp theo trong đó các quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện trên trang.
  • Mỗi nhà quảng cáo sẽ trả bao nhiêu nếu quảng cáo của họ được nhấp vào.

Đặt giá thầu

Giá thầu là số tiền nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho một nhấp chuột. Các nhà quảng cáo đặt giá thầu tối đa (được gọi là CPC tối đa) mà họ sẵn sàng trả. Giá thầu có thể được đặt ở cấp độ từ khoá riêng lẻ hoặc ở cấp độ nhóm quảng cáo (một nhóm các từ khoá có liên quan).

Mức độ liên quan của quảng cáo

Các công cụ tìm kiếm nhằm mục đích hiển thị quảng cáo mà người dùng sẽ thực sự muốn nhấp vào. Nếu quảng cáo không liên quan, người dùng sẽ có trải nghiệm không tốt và Google sẽ bỏ lỡ doanh thu từ các nhấp chuột vào quảng cáo. Nên các công cụ tìm kiếm, chủ yếu là Google sẽ xem xét mức độ liên quan của quảng cáo với từ khóa, và truy vấn để hiển thị quảng cáo đến người dùng.

Điểm Chất lượng của một quảng cáo là sự kết hợp của các yếu tố liên quan mà chúng tôi sẽ xem xét bên dưới. Khi một quảng cáo đủ điều kiện tham gia đấu giá, các công cụ sẽ thực hiện phép tính: CPC tối đa X Điểm chất lượng = Xếp hạng quảng cáo. Điều đó xác định vị trí quảng cáo sẽ hiển thị trên trang.

Điểm Chất lượng là gì?

Điểm Chất lượng cho biết mức độ liên quan của quảng cáo với trải nghiệm của người dùng, điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng cáo xuất hiện ở vị trí nào trong kết quả tìm kiếm và số tiền nhà quảng cáo sẽ trả cho mỗi nhấp chuột.

Các nhà quảng cáo không thấy Điểm chất lượng thực tế của quảng cáo, nhưng Google hiển thị Điểm chất lượng bên ngoài từ 1 (xấu) đến 10 (xuất sắc) ở cấp từ khóa trong Google Ads. Khi Điểm Chất lượng được cải thiện, giá mỗi nhấp chuột (CPC) có thể giảm xuống và / hoặc vị trí trung bình được cải thiện.

Google xem xét ba điều khi tính Điểm chất lượng:

  • Tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến: phản ánh khả năng người dùng sẽ nhấp vào quảng cáo.
  • Mức độ liên quan của quảng cáo với truy vấn: Bản sao quảng cáo phải liên quan rõ ràng đến những gì người dùng đang tìm kiếm.
  • Trải nghiệm trang đích: Người dùng có được chuyển hướng đến một trang phản ánh mục đích của truy vấn và trang đó có cung cấp trải nghiệm người dùng tốt không?

Các yếu tố liên quan đến Điểm chất lượng

Google chỉ mới bắt đầu tiết lộ các yếu tố của Điểm chất lượng cho các nhà quảng cáo. Sau khi phân tích một tập hợp lớn dữ liệu liên quan đến Điểm chất lượng được xuất từ ​​AdWords API, Brad Geddes, người sáng lập AdAlysis, đã thiết kế ngược lại công thức về Điểm chất lượng trong tài khoản AdWords. Điều này vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay để bạn khi tối ưu hóa quảng cáo và trang đích của bạn.

Dưới đây là cách tính trọng số của từng yếu tố điểm chất lượng:

  • Trải nghiệm trang đích: 39%
  • CTR dự kiến: 39%
  • Mức độ liên quan của Quảng cáo: 22%

Điều này cung cấp cho chúng tôi kế hoạch chi tiết để ưu tiên các nỗ lực tối ưu hóa tìm kiếm có trả tiền nhằm tăng Điểm chất lượng.

Trước tiên, các nhà quảng cáo nên tập trung vào việc cải thiện CTR bằng cách thử nghiệm bản sao quảng cáo và trải nghiệm trang đích (điều đó có nghĩa là cải thiện tốc độ, chọn trang phù hợp hơn, v.v.) để cải thiện mức độ tương tác với trang web và giảm tỷ lệ thoát. Sau đó tập trung vào thử nghiệm quảng cáo để cải thiện mức độ liên quan đến truy vấn.

Vào năm 2017, Google bắt đầu hiển thị dữ liệu Điểm chất lượng lịch sử trong giao diện để giúp các nhà quảng cáo phân tích những thay đổi ảnh hưởng đến điểm số của họ như thế nào.

Xếp hạng quảng cáo là gì?

Xếp hạng quảng cáo = Điểm chất lượng quảng cáo x CPC tối đa [+ sự kết hợp của các yếu tố khác, bao gồm ngữ cảnh tìm kiếm như thiết bị và tác động dự kiến ​​của tiện ích mở rộng quảng cáo]

Xếp hạng Quảng cáo xác định vị trí hiển thị các quảng cáo tham gia phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo càng tốt, vị trí càng cao. Xếp hạng Quảng cáo tốt nhất có được vị trí quảng cáo hàng đầu.

Nó tính đến Điểm chất lượng của quảng cáo và CPC tối đa của nhà quảng cáo, cộng với tác động của tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến ​​của các tiện ích và định dạng quảng cáo có sẵn. Đây là công thức cơ bản:

CPC được tính như thế nào?

Xếp hạng Quảng cáo có tác động lớn đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế mà nhà quảng cáo trả khi ai đó nhấp vào quảng cáo của họ.

Người ta thường nhầm lẫn rằng các nhà quảng cáo trả nhiều hơn một xu so với nhà quảng cáo ở vị trí bên dưới họ. Trên thực tế, đó thực sự chỉ là một phần của phép tính CPC. CPC được tính bằng công thức này:

CPC = Xếp hạng Quảng cáo của Nhà quảng cáo Bên dưới / Điểm Chất lượng + 0,01 đô la

Trong Google Ads, bởi vì việc định giá một phần dựa trên Xếp hạng quảng cáo của đối thủ cạnh tranh tiếp theo, nên các CPC thực tế có thể rất khác nhau .

Dưới đây là một ví dụ về cuộc đấu giá quảng cáo trông như thế nào trong thực tế:

dau-gia-quang-cao-1

Một phiên đấu giá AdWords điển hình

Xếp hạng Quảng cáo (Giá thầu CPC Tối đa x Điểm Chất lượng) xác định vị trí mà quảng cáo được hiển thị. Xếp hạng Quảng cáo của quảng cáo bên dưới được tính vào CPC thực tế mà nhà quảng cáo sẽ trả nếu ai đó nhấp vào quảng cáo của họ.

Trong chương tiếp theo của Hướng dẫn PPC (Chương 3), chúng tôi sẽ trình bày những gì bạn cần để thiết lập tài khoản và chiến dịch PPC.


Bài viết yêu thích