Tổng hợp các hướng dẫn đầy đủ về Quảng cáo PPC 20/02/2021

PPC là cách viết tắt của quảng cáo trả tiền xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm, được mua thông qua Google Ads và Microsoft Advertising để quảng cáo trên Goole Bing, nhưng nhiều nền tảng quảng cáo khác cũng hỗ trợ mua quảng cáo trả cho mỗi lần nhấp hoặc giá mỗi nhấp chuột, bao gồm Facebook, Amazon, Twitter, Pinterest, Snapchat, Quora và LinkedIn. Các nhà quảng cáo có thể mua quảng cáo hiển thị hình ảnh, video, mạng xã hội và quảng cáo gốc trên cơ sở trả cho mỗi lần nhấp chuột.

PPC là cách viết tắt của quảng cáo trả tiền xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm, được mua thông qua Google Ads và Microsoft Advertising để quảng cáo trên Goole Bing, nhưng nhiều nền tảng quảng cáo khác cũng hỗ trợ mua quảng cáo trả cho mỗi lần nhấp hoặc giá mỗi nhấp chuột, bao gồm Facebook, Amazon, Twitter, Pinterest, Snapchat, Quora và LinkedIn. Các nhà quảng cáo có thể mua quảng cáo hiển thị hình ảnh, video, mạng xã hội và quảng cáo gốc trên cơ sở trả cho mỗi lần nhấp chuột.

ppc

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với quảng cáo có trả tiền, hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ những điều phức tạp và giúp bạn tập trung vào các nguyên tắc cơ bản để bán được nhiều sản phẩm hơn và có được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Quảng cáo PPC (trả cho mỗi lần nhấp chuột) là gì?

Về cơ bản, quảng cáo PPC là một phương pháp dựa trên đấu giá để mua quảng cáo kỹ thuật số trên cơ sở trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC) trên các nền tảng như Google Ads. Các nhà quảng cáo chỉ trả tiền khi ai đó nhấp vào hoặc tương tác với một quảng cáo chứ không phải trả tiền khi một lần hiển thị quảng cáo được phân phát hoặc xem trên trang.

Hướng dẫn này là phần giới thiệu về cơ chế chiến lược và chiến thuật của tìm kiếm có trả tiền để đạt được mục tiêu trên mỗi chiến dịch. Cụ thể, nó tập trung vào các quảng cáo văn bản xuất hiện trong kết quả tìm kiếm thông qua Google Ads. Đây còn được gọi là tiếp thị công cụ tìm kiếm hoặc SEM.

Với mục đích minh họa, hướng dẫn này chủ yếu đề cập đến các sản phẩm, tính năng và quy trình liên quan cụ thể đến Google Ads. 

Bảng chú giải thuật ngữ quảng cáo PPC phổ biến và từ viết tắt

Tiếp thị kỹ thuật số nổi tiếng là nhiều biệt ngữ và các công ty thường cố gắng đặt tên riêng của họ cho các sản phẩm và tính năng. Các thuật ngữ "tiếp thị lại" và "nhắm mục tiêu lại" đề cập đến cùng một điều, chỉ là một ví dụ.

Giá mỗi nhấp chuột (CPC) là tên chỉ số báo cáo được các nền tảng quảng cáo sử dụng. CPC đề cập đến giá thầu mà nhà quảng cáo đặt (CPC tối đa) và giá nhà quảng cáo trả (được báo cáo tổng hợp dưới dạng CPC tr.bình). Mua dựa trên hiển thị được gọi là CPM bởi vì quảng cáo được mua trên cơ sở giá mỗi nghìn và nhà quảng cáo trả tiền khi quảng cáo của họ tải trên trang.

PPC Viết tắt của quảng cáo trả cho mỗi lần nhấp chuột. Các nhà quảng cáo trả tiền khi người dùng nhấp vào hoặc tương tác với một quảng cáo.

Tối đa

Có nghĩa là giá mỗi nhấp chuột. Số tiền nhà quảng cáo trả khi người dùng nhấp vào hoặc tương tác với quảng cáo.

CPC tối đa Giá mỗi nhấp chuột tối đa. Đây là giá thầu mà nhà quảng cáo đặt ra, thiết lập số tiền tối đa mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho một nhấp chuột.

CPM Viết tắt của giá mỗi nghìn. Các nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi nghìn lần hiển thị. Một lần hiển thị được tính bất cứ khi nào quảng cáo được phân phát.

Tại sao quảng cáo PPC (tìm kiếm)?

Trong khi quảng cáo PPC ngày càng trở nên phức tạp trong những năm qua, vẫn có hai lý do cơ bản khiến các công ty thuộc mọi quy mô chi hàng tỷ mỗi năm cho quảng cáo tìm kiếm:
Vì với tìm kiếm có trả tiền, kết quả bắt đầu đến gần như ngay lập tức, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu tìm hiểu, phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch của mình tương đối nhanh chóng. Các nhà quảng cáo có thể xem kết quả các chiến dịch của họ trong thời gian gần thực và điều chỉnh cho phù hợp. Tính tức thời này cũng làm cho tìm kiếm có trả tiền trở thành nền tảng thử nghiệm tuyệt vời cho việc nhắn tin và nhắm mục tiêu có thể áp dụng cho các kênh khác.

Nhắm mục tiêu trong PPC

Có nhiều phương pháp nhắm mục tiêu khác nhau có sẵn trong quảng cáo tìm kiếm, bao gồm các tùy chọn nhắm mục tiêu theo từ khóa và đối tượng.

Nhắm mục tiêu theo từ khóa từ lâu đã trở thành nền tảng của quảng cáo tìm kiếm. Các nhà quảng cáo đặt giá thầu trên các từ khóa mà mọi người có khả năng sử dụng khi tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Ví dụ: một kế toán viên ở Hà Nội có thể mua các từ khóa như “kế toán Hà Nội”, “công ty kế toán” hoặc “kế toán thuế”.

Tuy nhiên, nhắm mục tiêu theo đối tượng đã trở thành một cách ngày càng phổ biến để các nhà quảng cáo tìm kiếm nhắm mục tiêu quảng cáo của họ. Bạn có thể nhắm mục tiêu người tìm kiếm dựa trên nhiều tín hiệu hành vi.

Các nhà quảng cáo có thể tinh chỉnh thêm việc nhắm mục tiêu theo vị trí, thiết bị, nhân khẩu học và các tiêu chí khác.

Google Ads sử dụng công nghệ máy học trong mọi khía cạnh của hệ thống tìm kiếm có trả tiền. Với công nghệ máy học và trí tuệ nhân tạo, các hệ thống hiện được thiết kế để phân phát quảng cáo dựa trên những gì họ biết về ý định của người dùng và dữ liệu quảng cáo lịch sử cũng như kết quả tiếp thị được dự đoán .
phát hoặc xem trên trang.

Bản sao quảng cáo, từ khóa, đặt giá thầu, thời gian và vị trí quảng cáo của bạn được phân phát ngày càng được máy học thông báo.

Máy học liên tục chạy thử nghiệm và bổ sung các tính năng. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu mọi thứ trông hơi khác một chút so với ảnh chụp màn hình được hiển thị trong hướng dẫn này.

Có thể có một cái gì đó mới để học, nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên.

Các bài viết chi tiết từ A – Z về quảng cáo trả tiền PPC

Chương 1: Quảng cáo tìm kiếm có trả tiền xuất hiện ở đâu trong kết quả tìm kiếm?

Chương 2: Cách thức hoạt động của đấu giá quảng cáo PPC

Chương 3: Những gì bạn cần trước khi bắt đầu thiết lập tài khoản PPC và chiến dịch tìm kiếm có trả tiền

Chương 4: Theo dõi và đo lường cho các chiến dịch PPC

Theo dõi chuyển đổi PPC: Bạn có thể đo lường điều gì?

Từng bước: Thiết lập theo dõi hành động chuyển đổi PPC trên trang web

Attribution và Google Ads

Chương 5: Thiết lập tài khoản tìm kiếm có trả tiền của bạn

Chương 6: Giới thiệu về cấu trúc Chiến dịch tìm kiếm: Nhóm quảng cáo, từ khóa, quảng cáo và tiện ích mở rộng quảng cáo

  •   Từ khóa: Nghiên cứu các loại đối sánh

Chương 7: Thiết lập chiến dịch tìm kiếm có trả tiền

PPC lập ngân sách chiến dịch và chiến lược đặt giá thầu

Xoay vòng quảng cáo, lập lịch và thiết lập vị trí

Tự động hóa quảng cáo tìm kiếm

Chương 8: Ngoài nhắm mục tiêu theo từ khóa trong Tìm kiếm: vị trí, thiết bị, đối tượng và nhân khẩu học

Chương 9: Đặt giá thầu và điều chỉnh giá thầu trong các chiến dịch tìm kiếm có trả tiền


Bài viết yêu thích