Digital Marketing

Cần chuẩn bị gì cho thiết lập chiến dịch Google Ads đầu tiên

Cần chuẩn bị gì cho thiết lập chiến dịch Google Ads đầu tiên

25/02/2021

Trong chương 3 của chuỗi bài hướng dẫn chi tiết về Google Ads, chúng tôi sẽ xem xét những gì bạn cần chuẩn bị trước khi khởi chạy chiến dịch quảng cáo đầu tiên.

Bài viết yêu thích