Google ngừng sử dụng Quảng cáo văn bản mở rộng (ETA) vào tháng 6 năm 2022 01/01/1900

Theo thông báo mới nhất của Google rằng: Các quảng cáo văn bản mở rộng (ETA) sẽ ngừng sử dụng vào tháng 6 n ăm 2022. Với động thái này Google cho thấy rằng họ đang thực hiện việc thúc đẩy hoạt động tự động hóa với các sản phẩm quảng cáo.


Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, các nhà quảng cáo sẽ không thể tạo ETA mới hoặc chỉnh sửa các ETA hiện có trong Google Ads nữa theo thông báo của Sylvanus Bent, Giám đốc sản phẩm, Google Ads. “Quảng cáo văn bản mở rộng hiện tại sẽ tiếp tục phân phát cùng với quảng cáo tìm kiếm thích ứng và các báo cáo về hiệu suất của chúng trong tương lai. Ngoài ra, bạn sẽ có thể tạm dừng và tiếp tục quảng cáo văn bản mở rộng của mình hoặc xóa chúng nếu cần. Bent nói.

Sử dụng thông tin ETA cho RSA trong quá trình chuyển đổi. “Để chuẩn bị cho thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên có ít nhất một quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong mỗi nhóm quảng cáo trong Chiến dịch tìm kiếm của mình trước ngày 30 tháng 6 năm 2022”, Bent đề xuất. Thông báo của Google cũng bao gồm các cách nhà quảng cáo có thể sử dụng lại nội dung ETA của họ cho RSA. Các khuyến nghị bao gồm những điều sau:

  • Sử dụng lại nội dung có hiệu suất cao từ quảng cáo văn bản mở rộng và tập trung vào Độ mạnh của quảng cáo
  • Ghim dòng tiêu đề hoặc mô tả vào các vị trí cụ thể trong quảng cáo tìm kiếm thích ứng của bạn
  • Đánh giá sự thành công của quảng cáo dựa trên số lần hiển thị, số nhấp chuột và chuyển đổi gia tăng mà nhóm quảng cáo và chiến dịch của bạn nhận được

Tại sao chúng tôi quan tâm. Đây là động thái mới nhất mà Google đang thực hiện để thúc đẩy tự động hóa thông qua các sản phẩm quảng cáo của họ. Thông báo nói rằng, “15% truy vấn tìm kiếm mỗi ngày là những tìm kiếm mới mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây” và do đó “Tự động hóa là chìa khóa để bắt kịp với những xu hướng này”. Nhiều nhà quảng cáo sử dụng RSA, nhưng họ cũng thích có quyền kiểm soát và khả năng mà ETA cung cấp. Việc loại bỏ các ETA trong tương lai có nghĩa là các nhà quảng cáo đang rời xa quyền kiểm soát trực tiếp đối với tài khoản của họ và phải làm việc với công nghệ máy học và AI của Google Ads.

Trước khi quá trình ngừng ETA hoàn tất, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm các mẩu quảng cáo ETA của mình trong RSA và tìm ra những gì hoạt động tốt nhất để bạn không bị cắt hoàn toàn khỏi việc tạo quảng cáo mới khi Google Ads ngừng cho phép các ETA mới. “Nếu bạn đang đánh giá RSA theo mức độ gia tăng, tỷ lệ chuyển đổi của chúng có thể thấp hơn ETA nhưng hiệu quả của những chuyển đổi đó có thể tốt hơn - giá mỗi chuyển đổi thấp hơn, lợi nhuận cao hơn và / hoặc giá trị lâu dài - và đến từ số lần hiển thị mà ETA của bạn không đủ điều kiện cho. Nhưng việc đo lường điều này khá phức tạp vì báo cáo về RSA bị hạn chế và không có cách nào để dễ dàng kết hợp một truy vấn với một quảng cáo ít hơn nhiều so với kết hợp RSA,” Ginny Marvin viết.


Bài viết yêu thích