Cách googlebots hoạt động của Tìm kiếm (kiến thức cho người dùng mới) 26/07/2020

Việc thêm trang web vào kết quả tìm kiếm của Google rất dễ dàng và miễn phí, thậm chí bạn không cần gửi trang web của mình tới Google.

Việc thêm trang web vào kết quả tìm kiếm của Google rất dễ dàng và miễn phí, thậm chí bạn không cần gửi trang web của mình tới Google.

Google là công cụ tìm kiếm hoàn toàn tự động sử dụng phần mềm được gọi là "trình thu thập dữ liệu web" có chức năng khám phá các trang web một cách thường xuyên để tìm trang nhằm thêm vào chỉ mục của chúng tôi. Trong thực tế, phần lớn các trang web được liệt kê trong kết quả của chúng tôi không được gửi theo cách thủ để đưa vào chỉ mục, mà được tìm thấy và tự động thêm vào khi trình thu thập dữ liệu của chúng tôi thu thập dữ liệu web.

webmasters

Google Tìm kiếm hoạt động theo ba giai đoạn cơ bản:

Thu thập dữ liệu: Google sử dụng chương trình tự động gọi là trình thu thập dữ liệu để tìm kiếm các trang mới hoặc cập nhật trên web. Google lưu trữ các địa chỉ trang đó (hoặc URL trang) trong một danh sách lớn để xem xét sau này. Chúng tôi tìm trang theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng phương pháp chính là theo các liên kết từ các trang mà chúng tôi đã biết.

Lập chỉ mục: Google truy cập các trang đã biết bằng cách thu thập dữ liệu và cố gắng phân tích nội dung của mỗi trang. Google phân tích nội dung, hình ảnh và tệp video trong trang để hiểu nội dung của trang. Thông tin này được lưu trong chỉ mục của Google, một cơ sở dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trong rất nhiều máy tính.

Cung cấp kết quả tìm kiếm: Khi người dùng thực hiện tìm kiếm trên Google, Google sẽ cố gắng xác định kết quả có chất lượng cao nhất. Kết quả "tốt nhất" dựa trên rất nhiều yếu tố, bao gồm vị trí, ngôn ngữ, thiết bị của người dùng (máy tính để bàn hoặc điện thoại) và các truy vấn trước đó. Ví dụ: nội dung tìm kiếm "cửa hàng sửa xe đạp" sẽ hiển thị các câu trả lời khác nhau cho người dùng ở Paris và người dùng ở Hồng Kông. Google không chấp nhận các khoản thanh toán để xếp hạng các trang cao hơn và quy trình xếp hạng được thực hiện theo thuật toán.

Nếu bạn quan tâm, thì dưới đây là thông tin khác về cách hoạt động của Tìm kiếm.

 

Bài viết yêu thích